Opublikowano:

Złoty człowiek – czar…

Złoty człowiek – czar Scytyjski okryty zbroją łuskową wykonaną z czystego złota. Prasłowiański wódz Szczytów w oryginalnym stroju, został odkryty w kurhanie Jesyk w Kazachstanie. Fotografia: muzeum w Alma-Acie.

#slowianie #scytowie #wielkalechia #archeologia #strojeludowe #artefaktnadzis #historiaslowian #smoczautopia #kazachstan #kozacy #ciekawostkihistoryczne #historia #qualitycontent #arianizm #epokavilka #swiatnauki #zloto