Opublikowano:

Złotnic/Solitus – Sarmacka…

Złotnic/Solitus – Sarmacka moneta opisana staro słowiańskim pismem bukwico-wym, inaczej azbukom.

Tłumacząc z bukwicy na polska łacinę: „LICHINIU SYNNOW Z NES” czyli po Polsku: „Lechowi synowie z Nysy”.

#sarmacja #monety #numizmatyka #historia #zlotowka #plncoin #polska #slowianie #historiapolski #silesiorum #slask #nysa #bukwica #wielkalechia #silesia #historiaslaska #ksiestwonyskie #rzym #imperiumromanum #lechici #archeologia #artefaktnadzis #ciekawostkihistoryczne #epokavilka #liganauki #arianizm #rodzimowierstwo #starozytnyrzym #jasnastronamocy