Opublikowano:

W obozach koncentracyjnych…

W obozach koncentracyjnych testowano mieszanki leków o działaniu psychoaktywnym podawane dożylnie, które mogłyby mieć zastosowanie w niemieckiej armii. Niedożywionych więźniów obardzono plecakami napakowanymi kamieniamia, a następnie podawano im dożylnie zmieszane ze sobą w różnych proporcjach; morfinę, amfetaminę oraz kokainę i ganiano tych więźniów w koło po placu i to na mrozie dopóki nie padli z wycieńczenia. Eksperymenty te zawsze kończyły się śmiercią. Zwyciężyła mieszanka morfiny, amfetaminy i kokainy w proporcjach 1:1:1 podawana w formie zastrzyków.

#ocieplaniewizerunkuadolfahitlera #historia #narkotykizawszespoko