Opublikowano:

Siódme i ostatnie imperium…

Siódme i ostatnie imperium światowe!

Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia, stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie XVIII wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W XIX wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. W pewnej książce powiedziano: „Imperium brytyjskie było największym państwem, jakie dotąd istniało na ziemi. (…) Zajmowało obszar 28 milionów kilometrów kwadratowych i miało 372 miliony mieszkańców” (Martin Roberts, Britain 1846-1964 The Challenge of Change).

GODNE UWAGI WSPÓŁDZIAŁANIE

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_fsK9OFkhwFyHVMH2vbf94ItTtXDVerHI.jpg

W lipcu 2010 roku na konferencji prasowej odbywającej się z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona prezydent USA Barack Obama oświadczył: „Zawsze warto podkreślać, że Stany Zjednoczone łączy z Wielką Brytanią naprawdę wyjątkowe partnerstwo. Szczycimy się wspólnym dziedzictwem i wspólnymi wartościami. (…) Co ważne, nasza koalicja kwitnie, ponieważ służy obopólnym interesom. (…) Gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania trzymają się razem, wówczas nasze narody — i inne ludy na świecie — czują się bardziej bezpieczne i żyją dostatniej. Krótko mówiąc, Wielka Brytania to najbliższy i najsilniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych”.

Jednak I wojna światowa (1914-1918) skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej koloniami. Co z tego wynikło? Imperium brytyjskie utorowało drogę koalicji anglo-amerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe (patrz ramka „Godne uwagi współdziałanie”).
„Ogromny posąg” przedstawiający postać ludzką

Proroctwo z Księgi Objawienia 17:10 uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela. Opisano w niej „ogromny posąg”, który babiloński król Nebukadneccar oglądał w wizji danej przez Boga (Daniela 2:28, 31-43). Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej, Babilonu (Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń). Historia potwierdza, że:

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_Lk94RBUgWrdRVkWyMHFWVryvjwiPlieL.jpg

Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie.

Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja.

Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję.

Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie.

Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi anglo-amerykańskiej.

Według Objawienia 17:10 siódma potęga światowa „ma na krótką chwilę pozostać”. Ile potrwa ta „chwila”? W jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej? I co stanie się później? Księga Daniela rzuca sporo światła na te sprawy.

Obietnica, na której można polegać

Po opisaniu wspomnianego posągu Daniel dodaje: „Bez udziału rąk został [od pewnej góry] odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny, i je zmiażdżył” (Daniela 2:34). Co zapowiada ta zdumiewająca wizja?

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_p4hSBfRod3b2qJEXiesMrvHjLzCL607v.jpg

Daniel kontynuuje: „Za dni tych [ostatnich] królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe [ziemskie] królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44, 45) *. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych spraw.

Zwycięskie Królestwo, wyobrażone przez wielki kamień, pojawiło się „bez udziału rąk” ludzkich, bo ustanowił je sam Bóg. Dlatego słusznie zostało nazwane Królestwem Bożym. Królestwo to „zmiażdży” wszystkie człowiecze rządy, w tym siódmą potęgę światową. Dlaczego? Ponieważ dobrowolnie nie zrzekną się one władzy, lecz wystąpią przeciw Bogu w ostatecznej wojnie, do której dojdzie w symbolicznym miejscu zwanym Har-Magedonem (Armagedonem). W Biblii wyraźnie powiedziano, że w tej wojnie wezmą udział „królowie całej zamieszkanej ziemi” (Objawienie 16:13, 14, 16).

W przeciwieństwie do przemijających rządów ludzkich, w tym także siódmego mocarstwa, Królestwo Boże „nigdy nie zostanie obrócone wniwecz”. Co więcej, swoją władzą obejmie całą ziemię (Daniela 2:35, 44).

Ta definitywna zagłada wrogów Bożych będzie spektakularnym urzeczywistnieniem proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15, wspomnianego w pierwszym artykule z tej serii. Jezus Chrystus, główny przedstawiciel „potomstwa” niewiasty Bożej, zmiażdży symbolicznego węża, czyli Szatana, wraz z jego „potomstwem” (Galatów 3:16). W skład „potomstwa” Szatana wchodzą między innymi wszyscy ludzie, którzy wzorują się na jego nikczemnym postępowaniu i krzewią ducha niezależności, sprzeciwiając się władzy Boga i Chrystusa (Psalm 2:7-12).

W ten sposób dochodzimy do ważkiego pytania: kiedy nadejdzie ta ostateczna zagłada? Innymi słowy, kiedy ów „kamień” — Królestwo Boże — definitywnie usunie wszelkie rządy ludzkie? Odpowiedzi na to pytanie udziela Biblia, opisując „znak”, który miał znamionować dni ostatnie obecnego systemu rzeczy (Mateusza 24:3).

Rozpoznaj „znak”. TUTAJ jest więcej na ten temat: https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/

#nauka #biblia #proroctwa #historia #cytaty #archeologia #anglia #usa