Opublikowano:

Robię sobie kampanię eu4…

Robię sobie kampanię eu4 -> vic2 -> hoi4
Po usunięciu bordergore i usunięciu niektórych elementów totalnie od czapy świat w 1836 wygląda tak jak picrel

Anglia mniej więcej jak oryginalnie, posiadłości w Indiach, kanadzie, Australii, południowej afryce, usa uwolniło się. Anglikanie, monarchia konstytucyjna.
Hiszpania i Portugalia połączona unią personalną, skolonizowała całą ameryką południową, imperium się rozpadło, granice jak in our timeline.
Katalonia, nigdy nie podbita przez Hiszpanię, na zmianę sojusznik Francji i Hiszpanii, posiadłości na wyspach morza śródziemnego i w afryce północnej.
Państwo papieskie podbiło północne włochy, spina z Katalonią.
Szwajcaria i Holandia odmówiły przyłączenia się do hre. Holandia kolonie jak oryginalnie + kongo i angola.
Szwajcaria, Holandia, Katalonia to katole. Szwajcaria i Holandia monarchia konstytucyjna, Katalonia monarchia absolutna.
Francja, katole, monarchia absolutna, meksyk i kuba jako kolonie, ciągle pod bezpośrednim panowaniem korony francuskiej.
HRE zjednoczone prze Saksonię, protestanci. Miała tam miejsce rewolucja która została zdławiona, HRE to monarchia absolutna. Ma cory na część Austrii, benelux, pomorze i Szwajcarię.
Dania i Szwecja, protestanci, odwieczna spina. Dania sojusz z HRE, Szwecja z Polską. Dania ma kolonie w afryce i w Indiach.
Rzeczpospolita obojga narodów protestantyzm, monarchia konstytucyjna, pokonanie szlachty zapobiegło rozpadowi kraju, duże problemy z ukraińskim nacjonalizmem wspieranym przez Rosję. Niewielka mniejszość niemiecka w Prusach, żmudzini praktycznie zrusyfikowani. Kolonie w Mozambiku i na Madagaskarze.
To zielone pomiędzy Polską a Hre to księstwo pomorskie, zamieszkały przez niemców kraj który wpadł w orbitę Polski po tym jak nie przyłączył się do Niemiec.
To duże na bałkanach na Węgry, niestabilny kraj, sojusznik Polski. Świeżo stracili część Austrii i Czech na rzecz Niemiec. Katolicy, monarchia absolutna. Kraj prawdopodobnie się rozpadnie bo jest w nim zbyt wiele narodowości i ogromna populacja prawosławnych wspieranych przez Rosję i muzułmanów. Anatolię traktują tak jak inne kraje traktują swoje kolonie zamorskie.
Rosja jak w oryginale.
To na dole duże to Egipt(Mamelucy), nigdy nie podbici przez turków jak oryginalnie.

Zamiast tego razem z Polską, Węgrami, Rosją i Persją brali udział w rozbiorze imperium osmańskiego.
Mołdawia i południowa Ukraina trafiła do Polski. Kaukaz i lewobrzeżny Dniepr to Rosji. Azerbejdżan do Persji, południowa część Anatolii do Mameluków, Grecja i Anatolia do Węgier. Jeszcze uwolnił się Kurdystan.

Jak myślicie jak to się może potoczyć? Jakie stosunki będą panowały między tymi krajami? Jak będą wyglądać bloki państw podczas ewentualnej wojny światowej i jaki eventy w grze mam sobie stworzyć(głownie myślę o powstaniach narodowych w europie wschodniej).

#autyzm #eu4 #hoi4 #victoria2 #gry #spierdolenie #historia #polityka