Opublikowano:

Płyta nagrobna księcia…

Płyta nagrobna księcia Wencesława (REX IMP) z nyskiej katedry, jego serce prawdopodobnie spoczywa na Hradczanach w Pradze. Na płycie znajdują się symbole Arian: słonce w lewym górnym rogu, oraz ariański krzyż równoramienny zawieszony na szyi.

#slowianie #slask #historiaslaska #arianizm #rodzimowierstwo #piastowie #nysa #opolskie #wielkiemorawy #historia #imperiumromanum #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #megality #sredniowiecze #fotohistoria #ksiestwonyskie #religia #wiara #epokavilka