Opublikowano:

Plakat wyborczy…

Plakat wyborczy Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych (Communist Party USA, CPUSA) z 1932 roku.

#historia #ciekawostkihistoryczne #usa #komunizm #kalkazreddita