Opublikowano:

OSTFORSCHUNG, [niem.,…

OSTFORSCHUNG, [niem., ‘badania wschodnie’], badania dotyczące problematyki krajów wschodniej i południowo-wschodniej Europy zapoczątkowane w końcu XIX w. w Niemczech i Austrii. Podjęte w uzasadnienia polityki Dragn nach Osten [niem., ‘naporu na Wschód’]. W okresie III Rzeszy celem Ostforschung stało się dostarczenie wiadomości natury gospodarczej, politycznej i wojskowej oraz argumentów propagandowych dla uzasadnienia hitlerowskiej polityki podboju i eksterminacji ludności terenów wschodnich.
#pseudonauka #niemcy #nazizm #slowianie #antypolonizm #historia