Opublikowano:

Kardynał Wyszyński o…

Kardynał Wyszyński o Hitlerze
Oto kilka złotych myśli wielkiego prymasa Tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, w latach 1938/39, w redagowanym przez niego „Ateneum kapłaństwa”.
1. „Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli,
które dotychczas znane były tylko w szczupłym
gronie lekarzy i biologów. Dziś przyszedł czas na
ich rehabilitację”.
2. „Trudno nie przyznać słuszności
twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem
w organizmie narodów europejskich (…) Żyd
zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na
podłożu chrześcijaństwa. Jego przeobrażenie może
się dokonać tylko na drodze religijnej –
przez szczere, bezinteresowne przyjęcie
chrześcijaństwa”.
3. „Hitler jest doskonałym znawcą
psychologii tłumu i twórcą nowej, genialnej
taktyki”.
4. „Dzisiejsza III Rzesza podjęła
tytaniczną próbę realizacji wielkiej idei, która
ma przynieść odrodzenie ludzkości. Niemcy stały
się obok Włoch rzecznikiem ideologii o zasięgu
ogólnoludzkim”
5. „Zasady wychowawcze nacjonalizmu
niemieckiego są WZORCEM dla innych narodów. W
nacjonalizmie odbija się dusza Niemiec”.
6. „Dzisiejsza Trzecia Rzesza reprezentuje
nie tylko określony system polityczny. Podejmuje
ona tytaniczną próbę urzeczywistnienia wielkich
idei, mających przynieść odrodzenie ludzkości…
7. „III Rzesza podjęła tytaniczną próbę
realizacji wielkich idei, które mają przynieść
odrodzenie ludzkości (…) Trudno nie przyznać
słuszności twierdzeniom Hitlera (…) jest twórcą
nowej, genialnej taktyki”
Wpis o poglądach i działaniach poprzednika Wyszyńskiego, Hlonda, jeszcze lepszy typ https://www.wykop.pl/wpis/29058967/prymas-polski-kardynal-august-hlond-1881-1948-byl-/
#historia #neuropa #iiwojnaswiatowa #katolicyzm #zydzi #4konserwy

Powered by WPeMatico