Opublikowano:

Jakow Swierdłow ros. Яков…

Jakow Swierdłow ros. Яков Михайлович Свердлов (1885 – 1919)

Jeden z najwybitniejszych rycerzy rewolucji październikowej oraz bliski współpracownik Lenina, który cenił go za ponadprzeciętną inteligencję. Brał czynny udział w przekształcaniu Carskiej Rosji w państwo o cywilizowanych standardach jak powszechna służba zdrowia, edukacja czy transport publiczny.
Odpowiedzialny także za zezwolenie na egzekucję rodziny carskiej czym zakończył kilkusetletni okres niewoli narodów Imperium Rosyjskiego.

Chory na gruźlicę, zmarł 6 marca 1919 w Orle podczas pandemii hiszpanki.

#rosja #socjalizm #antykapitalizm #historia