Opublikowano:

Codex Lechannensis. Strona z…

Codex Lechannensis. Strona z tekstem ze starego Lechicko Nyskiego kodeksu datowanego na 800 rok, kiedy Nysa wraz ze Slaskiem stanowiła część prawosławnej Wielkiej Morawy. Kodeks w całości napisany jest w cerkiwno-slowianskiej bukwicy.

Translacja: „RJASIO NISE RJAZUMENNE TO GENI WOLI NIASJAM MATUSCE RESJU MARJO SJONO NIEWJE”

#religia #ksiazki #slowianie #nysa #prawoslawie #slask #bukwica #wiara #wielkiemorawy #historia #ciekawostkihistoryczne #silesiorum #cerkiew #naukowcywiary #starszezwoje #artefaktnadzis #religioznawstwo #bozenarodzenie #ksiestwonyskie #epokavilka #liganauki #bekazkatoli #chram