Opublikowano:

Big in Japan 1. Gospodarka…

Big in Japan

1. Gospodarka radziecka była całkowicie planowana, japońska częściowo(do czego liberały wolą się nie przyznawać); tak czy inaczej wg liberałów japońska powinna być wydajniejsza.

2. Najlepsza dekada ZSRR to lata 1929-1939, Japonii 1960-1970.

3. ZSRR osiągnął 10% wzrostu PKB rocznie per capita, a Japonia 7,9%

4. Poziom inwestycji w PKB w ZSRR sięgał 25%, a w Japonii azjatycką wartość dochodzącą do 35% PKB.

5. Konkluzja: komunistyczna gospodarka ZSRR była co najmniej 1,5 bardziej wydajna od (o wiele bardziej) kapitalistycznej Japonii.

6. Warto także pamiętać o innych czynnikach: o wiele mniejszej nierówności w ZSRR i pomocy udzielanej Japończykom przez USA.

Czy ZSRR był wielki tylko w Japonii?

ZSRR w porównaniu z USA w latach siedemdziesiątych: całkowita produkcja 1,44 raza większa, kompleks militarno-przemysłowy 2,75 raza większy, całkowita konsumpcja: radziecka klasa robotnicza na poziomie amerykańskiej klasy średniej.

Konkluzja: to USA było wielkie, ale w Japonii

#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa #gruparatowaniapoziomu #antykapitalizm