Opublikowano:

#historia

https://www.alternatewars.com/WW3/Trigons/Trigons.htm