Opublikowano:

Zrzuca się gospodarce ZSRR…

Zrzuca się gospodarce ZSRR militaryzację, zwłaszcza Ludwig on Mises. Tymczasem Karol Marks słusznie stwierdził, że

Współczesny przemysł przekształcił mały warsztat patriarchalnego mistrza w wielką fabrykę przemysłowego kapitalisty. Stłoczone w fabryce masy robotników są zorganizowane jak żołnierze. Jako szeregowcy armii przemysłowej są pod dowództwem doskonałej hierarchii oficerów i sierżantów. Są nie tylko niewolnikami klasy burżuazyjnej i państwa burżuazyjnego, są codziennie i co godzinę zniewoleni przez maszynę, przez obserwatora, a przede wszystkim przez samego producenta burżuazyjnego. Im bardziej otwarcie despotyzm ogłasza, że jest celem i celem, tym bardziej jest małostkowy, im bardziej nienawistny i tym bardziej gorzki.

Dopiero socjalizm stwarza możliwość wyrwania robotnika z jego alienacji.

#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa #gruparatowaniapoziomu #antykapitalizm