Opublikowano:

Zastanawiałeś się dlaczego…

Zastanawiałeś się dlaczego Chruszczow przekazał Krym Ukrainie?
Kulisy projektu Krymska Kalifornia.

Krym w XIX wieku był częścią Guberni taurydzkiej Imperium rosyjskiego.

Za Wikipedią:

W 1954 został przekazany z Rosyjskiej FSRR do Ukraińskiej SRR – najpopularniejsza wersja głosi, że z okazji trzechsetnej rocznicy ugody perejasławskiej, która zjednoczyła (według przyjętej w Związku Radzieckim interpretacji historii) Ukrainę z Rosją. W dokumentach dotyczących przekazania Krymu nie ma jednak o tym informacji. Istnieją różne wersje tłumaczące ten krok – według jednej Krym miał być osobistym darem Chruszczowa dla Ukrainy, co miało być „odkupieniem win” za jego działalność w tej republice w czasach stalinowskich. Inna sugeruje, że głównym powodem była gospodarka – nowi koloniści rosyjscy, przybyli na Krym po deportacji Tatarów, nie potrafili sobie poradzić w miejscowym klimacie. Według Chruszczowa potrzebni tam są ludzie, przywykli do ciepłego i suchego klimatu, tacy, którzy kochają sady i kukurydzę, a nie ziemniaki – czyli Ukraińcy. Forma przekazania Krymu Ukraińskiej SRR naruszała prawo ZSRR i obu zainteresowanych republik. W skład radzieckiej Ukrainy nie wszedł Sewastopol, który funkcjonował jako miasto o specjalnym statusie i był podporządkowany rządowi i organom cywilno-wojskowym RFSR.

Te wersje można jednak śmiało wyrzucić na śmietnik, bo Ukraina była pojęciem geograficznym, a Ukraińców nazywano Małorusini (Małorusi, Małorosjanie), tym bardziej, że ugoda perejasławska była napisana w języku ruskim o poddaństwo, jak by to dziś nazwano, prywatnej firmy wojskowej Carowi Moskowii, która została podbita przez „zorganizowaną grupę przestępczą” Holstein-Gottorp dynastii Oldenburg, dla niepoznaki zwanych w Rosji Romanowowie (nie było w nich krwi rosyjskiej).
Już w 1917 roku 41,2% mieszkańców półwyspu stanowili Rosjanie (Wielkorusini). Jaka więc była prawdziwa przyczyna przekazania Krymu?

Ludność Krymu na przestrzeni lat .jpg

I czy dziś można na to pytanie odpowiedzieć?
Można, obserwując ruchy polityków, ich deklaracje i późniejsze decyzje będą jasne i klarowne. A co najważniejsze, będą jedynie poprawne w tamtej atmosferze.

Plany bolszewików – Żydowska republika Krym.

O powiązaniach bolszewików i kasy żydowskiej, jak i narodowości większości z nich pisano niejednokrotnie, więc nie powinno zdziwić, że Lenin planował zorganizować na Krymie republikę Żydowską. Stalin popierał tę idee. Więc ziemię krymską założono pod zastaw bankierom amerykańskim – żydom. Oczywiście taki pomysł niekoniecznie się spodobał ludności, zwłaszcza rdzennym mieszkańcоm. To w skrócie. A teraz przyjrzymy się problemowi deportacji tatarów krymskich.

Prób wytłumaczenia decyzji o deportacji było wiele. Propaganda odpracowała na szóstkę. Bo jak można bez podania uzasadnienia przewieźć 190 tyś. ludzi? A z drugiej strony nie można było przecież powiedzieć, że Krym „przygotowuje się” zostać państwem, które dziś jest nazywane Izrael, a Tatarzy zawadzali.

Projekt Krymska Kalifornia.

Z wprowadzeniem NEPu do podbitej Rosji przyjechali ideolodzy stworzenia autonomicznej republiki żydowskiej na Krymie. Promowaniem nowego projektu zajęła się amerykańska organizacja finansowa pod nazwą „American Jewish Joint Distribution Committee”, która oficjalnie reprezentowała interesy amerykańskie, gdyż pomiędzy Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką a Stanami Zjednoczonymi Ameryki nie było stosunków dyplomatycznych.

Krymski problem pojawił się jeszcze przy Leninie, idee zaproponował Rozenberg pracujący w Joint`cie. W 1922 roku założono Agro-Joint składający się z 186 kołchozów i…żydzi zaczęli nawadniać przyszłą ojczyznę. Rząd ZSRR miał dostać od American Jewish Joint 900 tysięcy dolarów po 5% rocznie przez kolejne 10 lat.

W październiku 1923 roku Abraham Bragin – kierownik sekcji żydowskiej Komunistycznej Partii, przygotował projekt organizacji nie autonomicznej republiki, tylko już pełnowartościowej Żydowskiej Republiki Radzieckiej. Projekt potrzymał kryptonim „Krymska Kalifornia”. Żydzi otrzymali też 132 tysięcy hektarów ziemi.

19 lutego 1929 roku „Joint” i Centralny Komitet ZSRR podpisali umowę, według której ZSSR otrzymywał coroczne finansowanie w wysokości półtora miliarda dolarów. Jako hipotekę amerykanie zażądali 375 hektarów ziem Krymskich. Zostało założona spółka akcyjna, gdzie udziałowcami było ponad 200 amerykanów. Z najbardziej znanych można wymienić Hoovera, Rockefellera, Roosevelta, MacArthura czy Marchalla. Był też ważny warunek, jeżeli do 1954 roku ZSRR nie zwróci długu, ziemia przechodzi na własność spółki.

Pieniądze, wbrew umowie z Agro-Joint szły bezpośrednio do przesiedleńców żydowskich, z pominięciem rządu ZSSR i wywołały niepokoje wśród ludności. Jeszcze dziś można znaleźć dowody rabunków transportów żydowskich przez rdzennych mieszkańców. Stalin nie widząc zalet takiej umowy, w 1934 roku stworzył Birobidżan.

W 1936 roku projekt Krymska Kalifornia został zamknięty i zapomniany. Kasa przestała być wypłacana (do momentu wstrzymania przekazano 20 milionów dolarów), ale ruchu nie udało się zatrzymać. W 1939 roku Krym zamieszkiwało już 5,8% żydów czyli ponad 65 tysięcy osób. Tatarów – 19,4%.

W 1943 roku Roosevelt w Teheranie postawił warunek Stalinowi, że jeżeli projekt ponownie nie zostanie otwarty, to mogą się pojawić i problemy ze wsparciem amerykanów w ramach tak zwanego Lend-Lease. Trzeba było ratować inwestycje amerykanów. 11 maja 1944 Państwowy Komitet Obrony podjął decyzję o przesiedleniu Tatarów krymskich do Uzbekistanu (decyzję podpisał Stalin). Operacja wysiedlania była kierowana bezpośrednio przez Bogdana Kobułowa i Iwana Sierowa, rozpoczęła się o świcie 18 maja 1944.

Utworzenie państwa Izrael.

Stalin doskonale rozumiał, że amerykanie wcale nie niepokoją się o warunki radzieckich żydów, dlatego zaproponował, że Krym będzie autonomiczną republiką w składzie ZSSR. USA zaproponowało 10 miliardów dolarów kredytu na cele gospodarcze, lecz pod warunkiem, że Krym wystąpi z ZSSR jako oddzielne niepodległe państwo. Problemu nie udało się rozwiązać i projekt znów stanął w miejscu.

Amerykanie zresztą żądali od Stalina wyprowadzenia floty z Sewastopolu do Odessy (a z pewnością gdyby Krym Rosja nie zajęła, taki warunek postawiła by „niepodległa” Ukraina). Oczekiwać dalszego rozwoju Stalin nie mógł, dlatego równolegle zaczął mocno wspierać równoległy projekt utworzenia Izraela w Palestynie.

Zanik Palestyny .jpg

W 1947 roku w ONZ Stalin zapewnił aktywne wsparcie rezolucji utworzenia Państwa Izrael. 14 maja 1948 roku ZSSR jako pierwszy (De iure jako drugi) uznał niepodległość Izraela. Początkowo USA i ZSSR działają razem z Izraelem, następnie zimna wojna rozstawia te dwa państwa po rożnych stronach barykady. Amerykanie chcieli osłabić wpływy Brytyjczyków w kanale Sueskim. ZSSR przez Czechosłowację sprzedawał broń Izraelowi.

W 1948 roku Żydowski Komitet Antyfaszystowski wraca z ideą żydowskiej autonomicznej republiki na Krymie. Można bez żadnych wątpliwości zgadnąć kto zainicjował powrót do idei. ZSSR odpowiada tak zwanym procesem poetów żydowskich i oskarża ich o szpiegostwo i zdradę.

Od 1948 roku do 1953 roku propaganda przygotowała opinię publiczną do wysyłki żydów za współodpowiedzialność narodową. Dwa miejsca, Birobidżan lub Sybir. Została nawet już przygotowana specjalna komisja pod przewodnictwem Michaiła Andriejewicza Susłowa – Éminence grise ZSSR. Wszystko do planowanej deportacji żydów było gotowe, nawet łagry. 5 marca 1953 roku Stalin został otruty. Plany deportacji porzucono, choć za czasów Chruszczowa Judaizm przyrównano do obskurantyzmu.

Krym – przekazanie.

W 1954 roku nastąpił czas zwrotu kredytu pod projekt Krymska Kalifornia. Mimo, że ZSSR przekazał trofealną niemiecką broń jako rozliczenie kredytu Izraelowi, podczas wojny z Arabami, Amerykanie uznali dług za niespłacony. Zaczęto się przygotowywać do procedury odzyskania hipoteki w postaci ziemi Krymskiej.

Pomysł przekazania Krymu pojawił się zanim Chruszczow doszedł do władzy i poruszał go już Gieorgij Malenkow, który pełnił rolę I Sekretarza KC KPZR po Stalinie do 14 września 1953 i premiera ZSSR do 8 lutego 1955 roku.

Przekazanie Krymu Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej było aktem politycznego sprytu, gdyż formalnie umowa była podpisana z ZSRR i amerykanie nie mogli sięgnąć formalnie po ziemie nie będące w jegoskładzie. Chruszczow tylko zrealizował plan awaryjny Stalina, aby nie płacić amerykanom.

W taki sposób największych cwaniaków oszukano. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Opracowanie Październik 23, 2014 Tom Show

Dla tych których temat interesuje ale tl;dr … jest równie intrygujące nagranie.
https://www.wykop.pl/link/4174263/zydzi-chca-stworzyc-swoje-panstwo-w-europie/

Jak wam się wydaje? Czy żydzi dalej chcą „odzyskać swój” Krym? ( ͡º ͜ʖ͡º)

#historia #ciekawostkihistoryczne #4konserwy #ukraina #zydzi #rosja #krym