Opublikowano:

Zabity chłopiec podczas…

Zabity chłopiec podczas Fińskiej Wojny Domowej- krwawego konfliktu między tzw. białymi (popieranymi przez mniejszość szwedzką), a komunistami (popieranymi przez rdzennych Finów) po odłączeniu się Finlandii od Rosji. Tampere, Finlandia, 1918r.

#finlandia #wojna #ciekawostki #fotografia #historia #nauka