Opublikowano:

Z powodu oczywistej omyłki…

Z powodu oczywistej omyłki (utożsamienie „irytującego historyka” z „ironicznym historykiem”) zmuszony zostałem do nagrania nowej wersji. Z niczego, co poprzednio mówiłem na temat nieuprawnionego szkalowania kpt. Romualda Rajsa, mjr. Józefa Kurasia i kpt. Władysława Kołacińskiego – nie wycofuję się, wprost przeciwnie. Na poziomie inwektyw i ignorowania faktów dyskutować się nie da. Pierwszy film z moimi rzeczowymi wyjaśnieniami, na skutek masowych histerycznych zgłoszeń został usunięty, bo jakoby naruszałem wizerunek „ironicznego historyka” (zamieszczając jego podobiznę) i jakieś jego „dobra”. Dajemy więc wersję bez jego wizerunku i utożsamiania go z „ironicznym historykiem”. Pan Jakub Cz. „ironiczny historyk” sam jednak natychmiast usunął swoje nagranie o „Żołnierzach Wyklętych” (miał tam prawie 200 tys. wejść), nie można zatem już zapoznać się z jego argumentacją. Dlatego dajemy poniżej transkrypt jego najbardziej bulwersujących i obraźliwych wypowiedzi.
#historia #irytujacyhistoryk #zolnierzewykleci