Opublikowano:

XD Swego czasu Kamieniew…

XD

Swego czasu Kamieniew ukrywał u siebie w mieszkaniu Stalina, żeby nie wpadł w ręce carskich szpicli, i kiedy Stalin źle coś zacytował po łacinie, Kamieniew go poprawił. Trzydzieści lat później okazało się, że nie powinien był tego robić

G. Spiró „Diavolina” (przeł. I. Makarewicz)

#komunizm #historia #stalin #rosja #zsrr