Opublikowano:

Wyraz twarzy Iwana IV…

Wyraz twarzy Iwana IV Groźnego po zorientowaniu się, że w napadzie szału zamordował swojego syna, Iwana Iwanowicza.
#historiajednegoobrazu #historia #obrazy