Opublikowano:

…wykopki nazywają #prl…

…wykopki nazywają #prl komuną… Znalazłem wyjaśnienie.

„Komuna była wspólnotą mieszczan toczących w XI-XIII wieku walkę o uniezależnienie się od władzy feudałów. Po zdobyciu praw miejskich komuny obejmowały władzę samorządową w mieście.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. komunami zaczęto nazywać miejsca zamieszkiwane przez niezwiązanych ze sobą ludzi, popularne wśród hippisów.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komuna
#prl #ciekawostki #zainteresowania #wykop #historia