Opublikowano:

Wykopiecie? :) Sejm…

Wykopiecie? 🙂

Sejm staropolski: dobry interes czy mały kataklizm? – Każdy sejm staropolski przynosił zjazd kilkudziesięciu tysięcy ludzi: posłów, senatorów, żołnierzy, pachołków, kupców, kuglarzy, złodziei… Dla mieszkańców miasta oznaczało to przynajmniej sześć tygodni stanu wyjątkowego.

Na ilustracji Warszawa na przełomie XVI i XVII wieku (grafika z dzieła „Civitates Orbis Terrarum” autorstwa Georga Brauna i Franza Hogenberga, 1617 r.).

#polska #nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #historia #ciekawostkihistoryczne #warszawa #mikroreklama