Opublikowano:

Wykopiecie? :) Dole i…

Wykopiecie? 🙂

Dole i niedole chłopów pańszczyźnianych – W jednej z XVIII-wiecznych książek quasinaukowych pisano, że mózg chłopski podobny jest do pługa. Rola chłopa pańszczyźnianego w rzeczywistości Polski szlacheckiej była jasno określona, choć jego los nie zawsze wyglądał tak źle, jak to się czasem przedstawia.

Na ilustracji chłopi w czasie żniw – miniatura z angielskiego „Psałterza Królowej Marii” z pierwszej ćwierci XIV wieku (ze zbiorów British Library, Royal 2 B VII).

#nauka #polska #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #mikroreklama