Opublikowano:

Wojenne combo: W ciągu…

Wojenne combo:

W ciągu zaledwie 28 lat (1648-1676) wojska polsko-litewske niemal nieustannie walczyły przeciwko: Kozakom Zaporoskim, chłopstwu ruskiemu, Tatarom, Cesarstwu Rosyjskiemu, Szwedom, najemnym regimentom z zachodniej Europy, Brandenburgii, Siedmiogrodowi, Wołoszczyźnie, Mołdawii, Imperium Osmańskiemu oraz Radziwiłom (Polsko-litewski ród magnacki).
Na domiar złego, kraj w latach 1653-1663 pustoszyły epidemie dżumy i cholery.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_Chmielnickiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-rosyjska_(1654–1667)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_szwedzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-kozacko-tatarska_(1666–1671)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-turecka_(1672–1676)

#historia #historycznadniowka #historiapolski #ciekawostkihistoryczne