Opublikowano:

Wobec trudnej sytuacji na…

Wobec trudnej sytuacji na froncie zachodnim wojska brytyjskie podjęły próbę zdobycie wybrzeża Belgii. Na południe od Ypres, w pobliżu wsi Messines Niemcy założyli silnie ufortyfikowaną pozycję. Dowództwo brytyjskie zdecydowało się na atak minerski.
Przez pół roku pięć jednostek inżynieryjnych wykopało w tajemnicy pod niemieckimi pozycjami komory minowe, do których dochodziły tunele o głębokości 8 kilometrów, znajdujące się na głębokości 25-30 metrów. W komorach minerskich umieszczono łącznie 455 ton materiału wybuchowego. Wszystkie 19 min zdetonowano 7 czerwca 1917 roku o godzinie 03:10. W wyniku eksplozji zginęło około 10 000 niemieckich żołnierzy. Front się załamał i Brytyjczycy szybko osiągnęli założone cele. Była to pierwsza ofensywa ententy, podczas które zginęło mniej atakujących niż broniących się.
W wyniku eksplozji min powstało 20 kraterów, z których największy ma średnicę 80 metrów, a jego głębokość to 12 metrów. Atak minowy pod Messines był największą celowo wywołaną eksplozją niejądrową do roku 1947. Pozostaje też największą eksplozją niejądrową pod względem liczby ofiar.

za KopalniaWiedzy.pl

#historia