Opublikowano:

W maju obchodzimy…

W maju obchodzimy osiemdziesiątą rocznicę wydarzenia, będącego jednym z najbardziej wstydliwych kart, nie tylko w dziejach Polski międzywojennej, ale również całej polskiej kultury. Kultury, w której idee tolerancji religijnej i pokojowego współistnienia pomiędzy wiernymi różnych wyznań odgrywały przez wieki ogromną rolę. Późną wiosną i latem 1938 roku, rządy sanacyjne rozpoczęły szeroko zakrojoną i metodyczną akcję niszczenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu.
O tzw. akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej, która uderzyła w tysiące obywateli Rzeczpospolitej będących wiernymi Cerkwi prawosławnej, podobnie jak o krwawej pacyfikacji strajków chłopskich w 1937 roku, Berezie Kartuskiej i innych przejawach represji rządów przedwrześniowych wobec opozycji politycznej wręcz nie wypada dzisiaj przypominać publicznie.
Lech Kaczyński pisał o odkrywaniu prawdy i jej upowszechnianiu. Czy dzisiaj rzeczywiście jego optymistyczna wizja jest realizowana? W debacie publicznej dominuje jednostronna i bezkrytyczna ocena II RP, stanowiąca swoisty mit założycielski dla wielu wpływowych środowisk politycznych w naszym kraju.
Niszczenie świątyń prawosławnych na wschodnich obszarach Polski od maja do lipca 1938 roku było tym bardziej oburzające, że dokonywała go władza przedstawiająca się jako chrześcijańska i broniąca cywilizacji, która w wielu krajach europejskich wydawała się wówczas być w odwrocie, lub, jak w sąsiednim ZSRR – była skazana na wyniszczenie.
Akcji towarzyszyła hałaśliwa kampania prasowa na rzecz „rekatolizacji” Kresów oraz stworzenia „polskiego prawosławia”, w pełni lojalnego wobec władz i odcinającego się od wschodnich, głównie ukraińskich i ruskich korzeni.
Bolesne było z pewnością milczenie i brak protestów ze strony hierarchów Kościoła katolickiego w czasie akcji niszczenia miejsc, w których odprawiano Boską Liturgię a chrześcijanie przystępowali do sakramentów świętych, miejsc, które, jak każda świątynia miały swojego własnego Anioła Stróża stojącego dzień i noc przy ikonostasie i prestole (stole ołtarzowym).

źródło: post Łukasza Kobeszki na FB

#historia #polska #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #katolicyzm #prawoslawie #4konserwy #neuropa