Opublikowano:

TUTAJ jest cały artykuł:…

TUTAJ jest cały artykuł: https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/o-trudnych-do-wyjac59bnienia-fragmentach-biblii2.pdf

Apostoł Piotr napisał o pewnych fragmentach Pisma Świętego:
2 Piotra 3:16 ” Są w nich jednak pewne sprawy trudne do zrozumienia, które – podobnie jak resztę Pism – ludzie niemający wiedzy [Lub „nieuczeni”] i niestali przekręcają ku własnej zgubie”. Z własnego doświadczenia wiem, że najwięksi krytycy tekstu biblijnego, to z reguły ci, którzy nigdy nie czytali Biblii lub nie próbowali zrozumieć prawdziwej wymowy trudnych dla nich fragmentów Pisma Świetego. Skrajnie inną postawę przejawiali uczniowie Jezusa. Kiedy czegoś nie rozumieli dopytywali Mistrza o szczegóły! Jezus nauczał w przykładach i przypowieściach. Dogłębne zrozumienie przykładu i wyciągnięcie z niego nauki wymaga niekiedy sporego wysiłku, na który na ogół nie stać kogoś, kto nie miłuje Boga, a Biblią interesuje się tylko powierzchownie i nie chce brać prawdy do serca (Mt 13:13-15). Bóg nie pociąga do siebie takich osób. Słysząc przykłady, osoby pokorne prosiły o dalsze objaśnienia, natomiast dumne się na to nie zdobywały. Kiedy Jezus powiedział: „Kto ma uszy, niech słucha”, większa część tłumu słuchaczy udała się w swoją drogę, lecz uczniowie podeszli do niego i poprosili o wyjaśnienia (Mt 13:9, 36). Nie wszyscy ludzie, którzy krytykują Biblię, lub niektóre jej fragmenty, są nieszczerzy. Po prostu nie pojmują pewnych kwestii. W niniejszym artykule omówię kilka takich bulwersujących niektórych fragmentów Pisma Świetego.

#biblia #nauka #teologia #ciekawostki #historia