Opublikowano:

tak tylko przypomnę bo nikt…

tak tylko przypomnę bo nikt nie zwrócił uwagi.
-gówniany rząd który nic nie potrafi.
-poddzielenie narodu na pół
-kościół miesza się z polityką
-wojsko? leży i kwiczy.
-rozpierdalanie kasy na prawo, na lewo i dla władzy

coś wam to przypomina?

„Przyczyną rozbiorów była niezdolność kraju do reform, mogących wzmocnić siłę militarną Polski. Mimo znacznego potencjału gospodarczego, nie zdołano przeprowadzić koniecznych reform podatkowych (np. stałego opodatkowania szlachty i duchowieństwa) i politycznych (m.in. zniesienie liberum veto i pańszczyzny). Przeciw reformom była zarówno większość szlachty, magnaterii, jak i duchowieństwa. Podejmowane próby reform w myśl idei oświeceniowych upadły. Szczególną rolę odegrała zdrada części magnatów, wyższego duchowieństwa i szlachty w ramach tzw. konfederacji targowickiej.

U zewnętrznych źródeł rozbiorów leży współdziałanie Rosji i Prus na sejmie konwokacyjnym w 1764. 11 kwietnia mocarstwa te podpisały tajny aneks do traktatu sojuszniczego, w którym zobowiązały się do wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rzeczypospolitej, gdy strony uznają, że zagrożone są ich interesy w tym kraju[1].”

tylko czekać na powtórkę z rozrywki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#historia #polityka #polska