Opublikowano:

tag >>>…

tag >>> #komunistycznakartkazkalendarza

29 sierpnia 1949 Sowieci przeprowadzają 1 udaną próbe zdetonowania bomby nuklearnej (RDS-1) na poligonie w Semipałatyńsku.

#historia #komunizm #ciekawostkihistoryczne