Opublikowano:

Szwedzkojęzyczna mniejszość w…

Szwedzkojęzyczna mniejszość w Finlandii.
W wyniku Krucjat Północnych w średniowieczu wymierzonych przeciwko mieszkańcom wschodniego wybrzeża Bałtyku: Finom, Estończykom, Łotyszom, Litwinom i Prusom nastąpił napływ i ustanowienie władzy ludności szwedzkiej w Finlandii oraz duńskiej i niemieckiej w Estonii, Łotwie, Prusach i w części Litwy.
Tak właśnie znalazła się pierwsza duża fala ludności szwedzkiej w Finlandii, a język szwedzki odgrywał w Finlandii pierwszą rolą przez setki lat (tak jak język niemiecki na Łotwie i w Estonii). Nawet już gdy panowanie rosyjskie nastało w Finlandii to i tak szwedzki był ważniejszym językiem niż rosyjski czy fiński.
Język szwedzki nie jest w żaden sposób spokrewniony z językiem fińskim i dla Szwedów (i pewnie także dla Polaków) fiński brzmi jakby był z kosmosu. Fiński nie jest nawet językiem indoeuropejskim i należy do rodziny uralskiej (pochodzi z terenów dzisiejszej Rosji).
Kim są dzisiejsi tzw. Szwedzkojęzyczni Finowie? Jest to ludność, której ojczystym językiem jest szwedzki. Są to w większości Szwedzi z pochodzenia oraz ludność mieszana.
Najsilniejsze skandynawskie wpływy w Finlandii były na wybrzeżach, stąd też i tam szwedzkojęzyczni Finowie stanowią największą liczbę, są to też najbardziej zaludnione tereny Finlandii.
Np. na Wyspach Alandzkich należących do Finlandii jedynym językiem urzędowym jest szwedzki, jedynie 5% tamtejszej ludności w ogóle mówi po fińsku, a ponad 90% po szwedzku.
Język szwedzki jest drugim językiem urzędowym w Finlandii, chociaż wielu Finów jest temu stanowczo przeciwna.
Na mapie poniżej widzimy gminy w Finlandii w których szwedzki jest jedynym językiem urzędowym (ciemny niebieski) i gminy gdzie szwedzki używany jest przez bardzo duży % ludności, ale nie większość (jasny niebieski).
Obecnie ludność szwedzkojęzyczna stanowi 5,4% ludności Finlandii i ten współczynnik spada z roku na rok. W 1610r. było to prawie 20%, ale wymieszanie z miejscową ludnością fińską doprowadziło do zmniejszenia się tej ludności.

#finlandia #jezyki #szwecja #nauka #szwedzki #finski #jezykiobce #mapa #ciekawostki #historia #geografia #europa #swiat