Opublikowano:

Szlak Łez nazywany także…

Szlak Łez nazywany także Szlakiem Łez i Śmierci to droga, jaką przymusowo musieli przebyć Indianie zamieszkujący południowo-wschodnie części kraju, aby przenieść się na nowo przyznane ziemie.

Nazwa wywodzi się od ilości przelanej krwi rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Podczas tego przesiedlenia ogromna ilość osób zmarła na skutek trudów podróży, a także związanych z nią chorób. Indianie, którzy zostali deportacji, to członkowie tzw. Pięciu Cywilizowanych Narodów. Nazywani są tak ze względu na to, że przejęli bardzo dużo od swoich białych sąsiadów. Są to między innymi: zwyczaje, sposoby hodowli zwierząt czy uprawy roli. W skład tej grupy wchodziły plemiona: Krik, Seminole, Czirokezów, Czoktawów, Czikasawów. Powodem, dla którego musieli udać się w tę morderczą i wyczerpującą podróż, była potrzeba znalezienia nowych terenów dla osadników, którzy świeżo przybyli na kontynent północnoamerykański. W 1830 roku prezydent Andrew Jackson ogłosił Indian Removal Act, pierwszy dokument prawny odchodzący od polityki respektowania Indian, a także akt od którego wszystko się zaczęło. Całe przesiedlenie odbywało się w latach 1830-1850. W tym czasie przesiedlonych zostało około 100 tys. Indian. Szacuje się, że tylko 70% ludzi uczestniczących w tej podróży dotarło do celu.
#indianie #historia