Opublikowano:

Skoro istnieje nieskończenie…

Skoro istnieje nieskończenie wiele światów, to w jednym z nich Polska graniczy na zachodzie z państwami słowiańskim znajdującymi się pomiędzy Łabą a Odrą. Ze względu na zmniejszoną ekspansję i kolonizację niemiecką, dolny ślask oraz pomorze zachodnie nie odpadają od Polski i jak wcześniej wspomniałem na zachodzie graniczymy z Republiką Połabską, Królestwem Serbołużyckim, oraz Księstwem Stodoran. Na wschodzie jednak wciąż graniczymy z Rosją, która współpracuje z wspomnianymi państwami na zasadzie „sąsiad naszego sąsiada jest naszym przyjacielem”. Wtedy Niemcy znajdujące się na zachód od Łaby są naszym największym sojusznikiem, wręcz odwiecznym. Wojnę światową rozpętują Węgry atakując Słowację. #historia #historiaalternatywna #przemyslenia #przemysleniazdupy #