Opublikowano:

Rząd Polski na Uchodźtwie…

Rząd Polski na Uchodźtwie dokonał czegoś w latach 80 na rzecz Solidarności, lub innych środowisk opozycyjnych w Polsce? Sierpień 80, festiwal Solidarności, stan wojenny, a wreszcie transformacja ustrojowa – były tutaj jakieś działania londyńskich polskich politków?
#historia