Opublikowano:

@RedRight: Jak wykazałem…

@RedRight: Jak wykazałem tutaj.
ofiarą kapitalistycznego ludobójstwa padło 71 milionów Nie możemy brać pod uwagę lewaków Mao i Pol Pota. Jedynym państwem komunistycznym, które dokonało wielkich czystek jest ZSRR. Zabito 7,7 miliona .

Niezależnie od tego, które czystki były moralne, widzimy, że kapitaliści byli wielokrotnie bardziej represywni (33 miliony zamordowanych przez Hitlera/7,7 zabitych przez Stalina; 12% zamordowanych przez Imperium Brytyjskie/4% zabitych przez Stalina itd.).

W liczbach bezwzględnych kapitaliści zabili około 10 razy więcej niż komuniści.

Konkluzja: Wymienione powyżej dane potwierdzają na wielką skalę w sposób niezbity marksistowską teorię walki klas.
Widmo komunizmu w formacji kapitalistycznej zmusza kapitalistów do fizycznej eliminacji komunistów. W krajach socjalistycznych walka klas i represje zanikają.

#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa #gruparatowaniapoziomu #antykapitalizm #statystyka