Opublikowano:

„Polacy atakują z…

„Polacy atakują z wielkim uporem i dają zawsze od nowa dowód, że umieją umierać. Byłoby niezgodne z prawdą, gdybyśmy chcieli odmówić męstwa tym jednostkom polskim. Walki nad Bzurą prowadzone są z wielką zawziętością i rozpaczą. Najlepsza krew polska zmieszała się z wodami rzeki.”

pokaż spoiler Zbrodniarz wojenny, dowódca dywizji pancernej, gen. mjr Waffen SS Kurt Meyer
#historia #wojna #polska