Opublikowano:

Podział starożytnego Izraela…

Podział starożytnego Izraela pomiędzy synów Jakuba (Izraela).
Jakub był synem i dziedzicem Izaaka (odebrał starszeństwo podstępem Ezawowi), natomiast Izaak był dziedzicem Abrahama (po wydziedziczeniu Izmaela).
Jakub poślubił córki swojego wuja – Leę, z którą miał synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Judę, Issachara i Zabulona –
oraz Rachelę, z którą miał dwóch najmłodszych i ukochanych synów: Józef i Beniamina.
Z niewolnicami swoich żon, Dilhą i Zilpą, Jakub miał synów Dana, Naftaliego, Gada i Aszera.
Podobnie jak w przypadku poprzednich pokoleń dar pierwoworództwa uległ zmianie, bowiem Jakub wydziedziczył 3 najstarszych synów. Ruben, pierworodny, został wydziedziczony ze względu na stosunek z niewolnicą swojego ojca, warto dodać, że Ruben był tym z braci, który sprzeciwił sie zabójstwu Józefa i przystał na sprzedanie go w niewole. Symeon i Lewi zostali wydziedziczeni ze względu na eksterminacje miasta, którego władca miał pohańbić ich jedyną siostre.
Tym sposobem głową rodu miał zostać Juda, z pokolenia Judy natomiast miał wywodzić sie w przyszłości król Dawid i jego linia. Lewi natomiast został wyróżniony w inny sposób, mianowiecie jego potomkowie mieli stanowić stan kapłański Izraela.
Podział Izraela pomiędzy pokolenia jest jednak nieco inna niż lista synów Jakuba, ponieważ potomkowie Lewiego jako kapłani nie dostali własnej ziemi, natomiast Józef podzielił swoją ziemie pomiędzy swoich dwóch synów, Efraima i Manassesa.

#historia #biblia #starozytnosc #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #zydzi #dbstuff