Opublikowano:

Pierwszy zamach AK na…

Pierwszy zamach AK na nazistowskiego dygnitarza w Generalnym Gubernatorstwie

#historia
#ciekawostkihistoryczne
#iiwojnaswiatowa
#krakow
#wojskopolskie