Opublikowano:

Patrząc przez pryzmat…

Patrząc przez pryzmat dzisiejszych czasów, czy przyjęcie barbarzyńców przez Cesarstwo Rzymskie, było postępowe?

#pytanie #historia #imperiumromanum #polityka