Opublikowano:

Okładka żydowskiej…

Okładka żydowskiej socjalistycznej gazety młodzieżowej Yungt Shtimme (Głos młodzieży), wydanej w warszawskim getcie, ok. 1940. W dolnym tekście czytamy: „Faszyzm musi zostać zmiażdżony”.
Źródło

#historiajednejfotografii #historia #antifa #antyfaszyzm #zydzi #socjalizm #warszawa #faszyzm #iiwojnaswiatowa #getto