Opublikowano:

Na zdjęciu Król Chaim I (jak…

Na zdjęciu Król Chaim I (jak nazywano Chaima Rumkowskiego) na jednej z ulic łódzkiego getta w trakcie sporządzania kolejnej listy żydów do wywózki. Sonderkommando razem z Policją żydowską wyciągało ludzi nocą z łóżek.

#zydzi #holocaust #historia #niewygodnaprawda #antysemityzm