Opublikowano:

Na ulicach podczas wojny…

Na ulicach podczas wojny można było usłyszeć: „Niemcom należy się wdzięczność za antyżydowską politykę, możemy się od nich tylko uczyć”.
To dzisiaj można to usłyszeć. I ludzie nie widzą sprzeczności między takimi poglądami a przekonaniem, że Polacy kochali Żydów i heroicznie ich ratowali.
#historia #polityka

Powered by WPeMatico