Opublikowano:

Na dobry poranek lektura o…

Na dobry poranek lektura o powinnościach dawnych chłopów ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ciężkie życie XVII-wiecznego chłopa – pożary i…puszka na przekleństwa

W niektórych biurach popularne są puszki, do których pracownicy wrzucają drobne monety w ramach „kary” za nieodpowiednie zachowanie, takie jak zbyt głośne przekleństwo. Jak możemy się przekonać, taka praktyka to nic nowego. Podobną metodę stosowali cystersi już w XVII wieku!

„XXV. Każdy karczmarz powinien będzie mieć puszkę dla ubogich, do której będzie odbierał jałmużnę, którą dobrzy i miłosierni chrześciane ubogim dobrowolnie ofiarować będą, w którą też i wina włożona będzie od tych, którzy złorzeczeniem, przeklinaniem i inszemi złemi przykładami i obyczajami wykroczą i przestąpią, a te piniądze co rok z wiadomością pańską mają być ubogim i niedostatecznym wydane.”

#historia #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #tworczoscwlasna #nauka #gruparatowaniapoziomu #gdansk #trojmiasto #europa