Opublikowano:

Miarą odmiennego stosunku…

Miarą odmiennego stosunku Polaków i Sowietów do Ukraińców są losy Dmytro Łewyckiego, posła na Sejm II RP, prawnika i człowieka zasłużonego dla sprawy ukraińskiej. Pan Łewycki jako przewodniczący UNDO zapewne inspirował rozruchy w Małopolsce Wschodniej zakończone pacyfikacją 1931 roku. Przez cały okres międzywojenny zajmował zresztą nieprzejednane stanowisko względem państwa polskiego, będąc zdecydowanym przeciwnikiem jego obecności za Sanem i wszelkiego polsko-ukraińskiego porozumienia. W 1939 r. te znienawidzone państwo polskie w końcu się wali. Pan Łewycki jednak długo się nie nacieszył, bo aresztowany jeszcze we wrześniu przez Sowietów trafia do łagru! A teraz creme de la creme, Łewycki dożył układu Sikorski-Majski i po interwencji polskiej strony, jako polski obywatel został zwolniony. Wykończony przeżyciami zmarł jednak w domu opieki społecznej prowadzonym przez Delegaturę Ambasady RP ¯_(ツ)_/¯

Ciekawe, czy gdyby Łewycki uniknął aresztowania i dalej operował w Małopolsce wschodniej byłby w stosunku do Polaków tak dobroduszny?

#ukraina #historia