Opublikowano:

Megaterium (Megatherium,…

Megaterium (Megatherium, „wielka bestia”) – rodzaj leniwca naziemnego osiągającego rozmiary współczesnego słonia. Zamieszkiwał Amerykę Południową i Środkową… …Na południu wymarły około 10000 lat temu. Fakt ten wiązany jest z pojawieniem się myśliwych ludzkich.

Wyginęły prawdopodobnie przez Homo Sapiens, którzy przybyli z Azji i zasiedlili obie Ameryki.
Ludzie nigdy nie żyli w zgodzie z przyrodą.

#biologia #historia #wymarlegatunki