Opublikowano:

Mastaba to typ grobowca…

Mastaba to typ grobowca bardzo popularny w Kemet. Pierwsze mastaby zostały wzniesione w Egipcie już w trzydziestym pierwszym wieku przed naszą erą. Domami wieczności pierwszych faraonów były właśnie mastaby. Dopiero Imhotep, wezyr faraona Dżosera wpadł na pomysł wybudowania mastaby jednej na drugiej, w ten sposób tworząc piramidę schodkową. Po wynalezieniu piramidy mastaby stały przede wszystkim się grobami zwykłych ludzi.
Typowa mastaba składa się z naziemnej kaplicy gdzie utrzymywany był kult zmarłych i składane dary, oraz z części podziemnej gdzie znajdował się właściwy grobowiec. Do komory grobowej prowadził pionowy, wykuty w skale szyb, często osiągający długość kilkudziesięciu metrów, co miało utrudnić rabunek grobu. Po pogrzebie szyb był zasypywany gruzem i odłamkami skalnymi. Same grobowce tego typu były budowane z kamienia lub cegły mułowej w zależności od majętności właściciela.
Zwyczaj budowania mastab zaczął zanikać dopiero w okresie Nowego Państwa, kiedy to zaczęły ustępować miejsca niewielkim piramidom budowanym na nekropoliach zwykłych ludzi oraz hypogeom.
Nazwa „mastaba” jest nazwą współczesną i pochodzi od arabskiego słowa „ława”.
Na zdjęciu poniżej mastaba faraona Szepseskaf’a, syna Mykerinosa, w Sakkarze, panującego 2511-2506 p.n.e. Mastaba została odbudowana przez księcia Chaemuaset’a, syna Ramzesa II, ok. 1230 p.n.e. Dzisiaj nazywana przez arabów „Mastabat el–Faraun” czyli „Ławka faraona”.
Zdjęcie przekroju w komentarzu.

#herumerenbast