Opublikowano:

Kolejne głosy w Rosji dążące…

Kolejne głosy w Rosji dążące do wycofania potepienia paktu Ribbentrop Mołotow.

Do Dumy Państwowej wpłynęła prośba o odwołanie decyzji z 1989 roku o potępieniu paktu Ribbentrop-Mołotow – zarzuca jej się, że została przyjęta pod naciskiem z zewnątrz i przeczy zasadom historycznej sprawiedliwosci.

Autorzy twierdzą, że tajny protokół paktu nie przewidywał żadnych zmian granic innych krajów w jakikolwiek sposób, w tym wojskowy.
Podkreślają, że ZSRR podpisał dokument z Niemcami na samym końcu gdy wcześniej zawarło analogiczne umowy 12 państw w tym Polska.

Pakt powinien zostać prawidłowo uznany za „konieczny krok przywódców radzieckich podyktowany chęcią ochrony interesów państwa narodowego ZSRR i jego bezpieczeństwa”. Autorzy apelu podkreślają, że protokół nie przewidywał i nie ustalił podziału Polski, przyłączenia Besarabii, Bukowiny i krajów bałtyckich do ZSRR – „takie podejście nie odzwierciedla faktycznych wydarzeń”.

W dalszej części autorzy stwierdzaja, że potępienie paktu RM w 1989 było częścią spisku majacego pomóc odłaczeniu się państw bałtyckich od ZSRR. Dlatego ówczesna Duma uznała pakt za niesłuszny co dało podstawy do twierdzeń, że Litwa, Łotwa i Estonia weszły w skład ZSRR nielegalnie. (Bo Rosjanie twierdza, że przecież same chciały dołaczyć).
Przyjęcie krytyki paktu RM w 1989 stało sie bazą do fałszowania historii II wś i wojny ojczyźnianej.

Pod pismem podpisani sa historycy, prawnicy, bohaterowie ZSRR i Rosji i inni.

źródło j,ros klik

#rosja
#ruskapropaganda #rosyjskiemediaopolsce #historia #iiwojnaswiatowa