Opublikowano:

Kartka z kalendarza 11…

Kartka z kalendarza

11 stycznia 1917 roku Ignacy Jan Paderewski przekazał prezydentowi Thomasowi Woodrowowi Wilsonowi koncepcję utworzenia Stanów Zjednoczonych Polski.

– W koncepcji tej postulował odbudowę państwa polskiego jako państwa federacyjnego.

– Państwo to miało obejmować większość obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów z okresu przed rozbiorami.

– Biorąc pod uwagę ówczesne zaludnienie i podziały etniczne w Europie, kraj ten liczyłby 54 miliony mieszkańców i byłby, według słów Paderewskiego, tak jednolity jak Francja. Na jego czele stać miał prezydent, który zarazem miał posiadać tytuł króla Polski, Litwy, Polesia i Halicji.

– Koncepcja nie została zrealizowana.

Grafika – Tomasz Jan Orłowski/ CC BY-SA 4.0 (Wikipedia) #ciekawostki #historia #ciekawostkihistoryczne #wojna