Opublikowano:

Jan III Sobieski był de facto…

Jan III Sobieski był de facto ostatnim władcą Polski. Jego następcy otrzymywali tron poprzez protekcje obcych państw, głównie Rosji, więc nie można ich uznać za prawowitych królów Rzeczypospolitej. Co więcej uważam, że czasowe rządy absolutne uratowałyby Rzeczpospolitą przed upadkiem i stuletnią niewolą. Ostatnim dzwonkiem na wprowadzenie monarchii absolutnej był okres panowania Sobieskiego. Absolutyzm mógłby trwać przez pięćdziesiąt do nawet stu lat, by w odpowiednim momencie przejść do ustroju konstytucyjneg o, który ustanawiałby silną władzę królewską, dziedziczną, a także zapobiegałby rządom władców z obcych krajów. #polityka #niepopularnaopinia #historia