Opublikowano:

Internowanie Japończyków…..

Internowanie Japończyków.. Amerykańscy kapitaliści zarzucają ZSRR przymusowe przesiedlenia ludności czasie II wojny św., a sami zamknęli 100 tys. Japończyków w obozach koncentracyjnych. Różnica polega na tym, że ZSRR postąpiło słusznie, zagrożenie było realne.
#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa
#gruparatowaniapoziomu #antykapitalizm