Opublikowano:

#historia #historiapolski…

#historia #historiapolski Dlaczego po wygranej wojnie z zakonem krzyżackim, warunki hołdu pruskiego byly takie że Prusy stały się niezależnym księstwem którym rządził ostatni mistrz zakonu i jego potomkowie? Dlaczego Polska po prostu nie włączyła tych ziem do siebie ?