Opublikowano:

Einsatzgruppen to grupy…

Einsatzgruppen to grupy operacyjne hitlerowskiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa działające w czasie II wojny światowej, ich zadaniem było zwalczanie wszelkich elementów wrogich rzeszy i antyniemieckich w kraju nieprzyjacielskim na tyłach walczących wojsk.
Einsatzgruppen wymordowały ponad 900 tys. Żydów.
Największe masakry miały miejsce w Babim Jarze koło Kijowa, gdzie w ciągu dwóch dni rozstrzelano 34 tysięcy Żydów.
Łącznie w wyniku działalności grup operacyjnych zginęło około 2 milionów osób cywilnych.
Po zakończeniu II wojny światowej działalnością Einsatzgruppen zajmował się Amerykański Trybunał Wojskowy w Norymberdze. W 1948 roku w procesie nr 9 za zbrodniczą działalność Einsatzgruppen skazano 22 dowódców grup i podgrup, z których na karę śmierci skazano.
Przedmiotem procesu były jedynie zbrodnie Einsatzgruppen dokonane na Żydach oraz obywatelach ZSRR na terenie Rosji po niemieckim ataku w 1941 roku. W procesie tym nie zostały w ogóle osądzone zbrodnie dokonane przez Einsatzgruppen w innych krajach, w tym również w czasie kampanii wrześniowej w Polsce. W 1939 roku na terenie okupowanej II RP działało w sumie osiem Grup Operacyjnych Policji Bezpieczeństwa, które dokonały szeregu masowych aresztowań Polaków na podstawie list proskrypcyjnych, tzw. Sonderfahndungsbuch Polen oraz przeprowadzały czystki etniczne w ramach akcji Intelligenzaktion. Zbrodnie te nie zostały uwzględnione w aktach procesowych.

pokaż spoiler #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #iiwojnaswiatowa #wojna